معرفی خدمات

صدور بارنامه مستر هواپیمایی

این شرکت در حال حاضر دارای نمایندگی مستقل شرکت خدمات هوایی کشور آسمان می باشد که میتواند با صدور بارنامه مستر نسبت به تحویل محمولات شما با سریعترین زمان ممکن واولین تایم پروازی منتقل و در مقصد در هر بازه زمانی بصورت شبانه روزی از ایرلاین مربوطه تحویل بگیرید . 

بیشتر

انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا

شما می توانید امور مربوط به تشریفات گمرکی و ترخیص کالای خود را در مبدا و یا مقصد به ما بسپارید

بیشتر

بسته بندی تخصصی بار و کالای شما

یزدان سیر با کادر تخصصی بسته بندی خود محمولات شما را با توجه به ویزگی وشرایط حمل و نوع وسیله حمل با حفاظت کامل بسته بندی نموده و صحیح وسالم در مقصد تحویل می نماید . 

بیشتر

صدور پروفرما و قرارداد حمل و بیمه باربری

یزدان سیر امور مربوط به صدور پرفورما و قرارداد حمل و بیمه نامه حمل محموله شما را از مبدا به مقصد تهیه و پیگیری می نماید .

بیشتر

مشاوره مسیر حمل ونقل به صاحبان کالا

 این شرکت با توجه به کادر مدیریت فنی فروش بار خود می تواند بهترین نحوه حمل و مسیر حمل را با توجه به نوع بسته ومحموله شما برای رساندن به مقصد هدایت نماید . 

بیشتر

خدمات بار هوایی، زمینی ، ریلی و دریایی

یزدان سیر کالای شما را با توجه به امکان حمل و شرایط مبدا و مقصد ، بهترین حالت حمل را برای محموله شما انتخاب و ارسال می نماید .

بیشتر